Aktualności

Oświadczenie Marszałka Seniora Sejmu RP ws. wypowiedzi W. Putina

Ostatnie wypowiedzi Prezydenta Putina mają charakter agresji politycznej wobec Państwa Polskiego i są kolejną zapowiedzią działań zmierzających do zniszczenia obecnego ładu politycznego w Europie, a szczególnie sojuszu polsko-amerykańskiego oraz porozumienia Europy Środkowej - Trójmorza. Trzeba przypomnieć, że pierwszym takim działaniem, po agresji na Gruzję w 2008 r., była wypowiedź przedstawicieli Rosji przed 1 września 2009 r. zarzucająca Polsce odpowiedzialność za II Wojnę Światową, a następnie artykuł Putina opublikowany wówczas przez „Gazetę Wyborczą”. Atakowi na Polskę towarzyszyła zapowiedź budowy Nowej Europy opartej na sojuszu rosyjsko-niemieckim. Jednoznaczne odrzucenie i potępienie tych planów i rosyjskich propozycji sformułował wówczas Prezydent Polski Lech Kaczyński w swym wystąpieniu 1 września 2009 r. na Westerplatte.


Komunikat ws. interwencji w Szkole Podstawowej w Moszczenicy

13 września 2019 r. na prośbę rodziców Szkoły Podstawowej w Moszczenicy przy ul. Dworcowej, poseł Antoni Macierewicz wizytował tę placówkę. Wizytacja potwierdziła wątpliwości co do możliwości aby, bez szkody dla komfortu dzieci i procesu dydaktycznego, zmieścić wszyskich uczniów. Prawo i Sprawiedliwość zwróci się do kuratorium łódzkiego, aby w trybie przypisanym prawem, rozważyło, by, po konsultacjach z rodzicami i gminą, przywrócić naukę w budynku dawnej Szkoły im. Stanisława Małachowskiego.


Komunikat o stanie prac na dzień 09.04.2019 r.