Życiorys

Antoni Macierewicz – ur. 3 sierpnia 1948 r. w Warszawie, lider opozycji niepodległościowej w PRL. Założyciel Komitetu Obrony Robotników, który stał się zalążkiem późniejszej „Solidarności”. Był twórcą podziemnego pisma „Głos”, jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Więzień polityczny - był aresztowany ponad dwadzieścia razy. Pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie premiera Jana Olszewskiego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI, twórca i pierwszy szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W latach 2015-2018 minister obrony narodowej w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Od 10 stycznia 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10.04.2010 r. w Smoleńsku. 25 października 2015 r. po raz szósty wyborcy powierzyli mu godność posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2010-2015 przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej. Jest autorem dwóch kluczowych dokumentów powstałych w wyniku podjętych uchwał sejmowych. W tzw. „Liście Macierewicza” przedstawił wykaz agentów, których zidentyfikowano w zachowanych dokumentach, jako współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1945-1990. 

Rozwiązał skompromitowane Wojskowe Służby Informacyjne (WSI), uwikłane w agenturę radziecką i rosyjską podległą Głównemu Zarządowi Wywiadowczemu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Utworzył nowe służby wywiadu i kontrwywiadu, niezależne od obcych wpływów. Raport międzynarodowej firmy Stratfor skomentował to następująco: „Posunięcie to zarówno usuwa sowieckie wpływy, jak i konsoliduje rząd. Opublikowanie raportu o WSI jest radykalnym posunięciem tego typu. Poprzez wskazanie osób z WSI, które połączone są z rosyjskim wywiadem, rząd Kaczyńskiego zagwarantował, że będą one już na zawsze spalone. Posunięcie to na zawsze nadwyrężyło struktury WSI do tego stopnia, że ich odbudowa nigdy nie będzie już możliwa”.

Antoni Macierewicz pracował jako wykładowca na Wydziale Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładał historię Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP na Uchodźstwie w 1990 roku. W 2010 r. otrzymał tytuł Człowieka Roku „Gazety Polskiej”. Zainaugurował Forum Światowych Liderów w Radzie Uniwersytetu Rutgers w USA do spraw Publicznych i Międzynarodowych, a obecnie jest zaangażowany w działalności Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa.

Minister Macierewicz uzyskał tytuł magistra historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Żonaty, ma córkę i czworo wnucząt.