Komunikat ws. interwencji w Szkole Podstawowej w Moszczenicy

13 września 2019 r. na prośbę rodziców Szkoły Podstawowej w Moszczenicy przy ul. Dworcowej, poseł Antoni Macierewicz wizytował tę placówkę. Wizytacja potwierdziła wątpliwości co do możliwości aby, bez szkody dla komfortu dzieci i procesu dydaktycznego, zmieścić wszyskich uczniów. Prawo i Sprawiedliwość zwróci się do kuratorium łódzkiego, aby w trybie przypisanym prawem, rozważyło, by, po konsultacjach z rodzicami i gminą, przywrócić naukę w budynku dawnej Szkoły im. Stanisława Małachowskiego.